Logo disain

Hästi disainitud logo loob meeldejääva ja kvaliteetse visuaalse identiteedi

Teenusest

Hea logo disain loob ettevõtte visuaalse idenditeedi, mis omakorda eristab ettevõtet konkurentidest. Logo tegemine nõuab lisaks oskustele ka loovat lähenemist, et lõpplahendus looks kvaliteetse ja meeldejääva mulje. Logo kujundamine on protsess, mis valmib tellija ja disaineri vahelisest koostööst. Vajaduse korral anname ka nõu kujunduse ja kontseptsiooni osas. Kogutud info põhjal disainitakse kavandid ja vajaduse korral viime läbi ka parandused. Kvaliteetne logo esindab visuaalselt ettevõtet ja loob tugeva seose nime, teenuse/toote ja identiteedi vahel. Hästi valitud logo eristab ühte firmat teisest.

Visandite loomine

Loome kliendi soovidele vastavad visandid, mille põhjal saame anda ülevaate tulevasest logost.

Valitud visandi põhjal variatsioonide loomine

Kui sobiv visand on välja valitud, läheme spetsiifilisemaks ning loome erinevaid versioone uuest logost. Selles etapis saame teha ka kliendi soovidele vastavaid muudatusi. 

Logo viimistlemine

Logo disainimise viimases etapis viimistleme disaini ning edastame kliendile erinevad disainifailid, erinevates mõõtmetes.

Tehtud tööd